Ngày của mẹ: 45 người nữ từ 5 đến 50 tuổi nói về ý nghĩa của từ "MẸ"

Ngày của mẹ đã đến gần. Thật khó để diễn tả xem từ "mẹ" có ý nghĩa gì, nhưng một đoạn clip ngắn được thực hiện bởi The Cut, 45 người nữ từ 5 - 50 tuổi nói về mẹ của mình..

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Ngày của mẹ đã đến gần. Thật khó để diễn tả xem từ "mẹ" có ý nghĩa gì, nhưng một đoạn clip ngắn được thực hiện bởi The Cut, 45 người nữ từ 5 - 50 tuổi nói về mẹ của mình đã ít nhiều thể hiện được những tình cảm những đứa con dành cho mẹ.

ảnh Ngày của mẹ,Ý nghĩa từ mẹ