Ngày đầu xuân

Tôi đang trên con đường tìm nắng những ngày đầu xuân...
Cho dù là một hạt nắng cũng làm ấm tinh thần tôi lúc này.
Nắng làm ấm đôi bàn chân để tôi vững bước...
Nắng làm nóng lên trái tim trong ngực trẻ để biết yêu thương bản thân mình...

Đi tìm cái nắng ngày xuân

Thời tiết bắt đầu chuyển biến lạnh hơn. Ngoài kia, những cơn gió cứ càng lúc càng ào ạt thổi, những tán lá cây vỗ vào nhau tạo nên âm thanh rì rào mà rầm rộ cả một vùng, xua đi cái không khí yên tĩnh của buổi sáng ngày đông.

Chưa bao giờ Ban Mê lạnh như thế...

Cái nắng cao nguyên, nắng đến độ nhuộm màu bazan của đất nay đi đâu... để cái gió, cái lạnh lùa vào tận suy nghĩ lòng người, trời cũng âm u đượm buồn...

,

Chờ nắng từ chớm bình minh...

Chợt nhận ra, trời lạnh cũng có cái thú vị riêng của nó. Nó cho ta cảm nhận sâu sắc hơn mùi của đông, màu của thời tiết và hình dạng con đường ta phải đi, đi tìm cái nắng trong Đông...

Tôi đang trên con đường tìm nắng ngày đầu xuân... Cho dù là một hạt nắng cũng làm ấm tinh thần tôi lúc này.

Nắng làm ấm đôi bàn chân để tôi vững bước...

Nắng làm nóng lên trái tim trong ngực trẻ để biết yêu thương bản thân mình, phấn đấu mà trưởng thành!

Bỗng nhìn lên trời cao... Tôi xin mây rẽ lối nhường chút phần để nắng cười...

...với tôi.

Lynh Tây