[Nghệ thuật đương đại] Trên đường đi

Những hình vẽ trên đường nhựa tạo một cảm giác mới lạ cho người đi đường

1. Bàn tay chơi piano

1. Bàn tay chơi piano,

2.

2. ,

3.

3.,

4.

4.,

5.

5.,

6.

6.,

7.

7.,

8.

8.,