Ngỡ ngàng trước chùm ảnh cho thấy sự đa dạng của loài sâu.

Hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp cũng như sự đa dạng của loài sâu thông qua chùm ảnh sau nhé!

Sâu hai đầu.

Sâu hai đầu.,các loài sâu,thế giới động vật

Loài sâu này dịp tết khi lãi lá mai thường gặp chúng đôi khi bốp vào chúng, chúng ăn nụ mai bằng quả đầu nhỏ phía trên.

Sâu lá răng cưa.

Sâu lá răng cưa.,các loài sâu,thế giới động vật

sâu này ăn lá cây 24/24 chúng lớn rất nhanh , một cây được chúng ăn chỉ có 2 đến 3 con.

Sâu ăn cỏ.

Sâu ăn cỏ.,các loài sâu,thế giới động vật

Sâu gai.

Sâu gai.,các loài sâu,thế giới động vật

Sâu lông hoa đào.

Sâu lông hoa đào.,các loài sâu,thế giới động vật

,các loài sâu,thế giới động vật

Sâu lá cần.

Sâu lá cần.,các loài sâu,thế giới động vật

Sâu đỏ.

Sâu đỏ.,các loài sâu,thế giới động vật

,các loài sâu,thế giới động vật

,các loài sâu,thế giới động vật

Vẫn Còn, Click để xem tiếp