Người thông minh giải đề đoán này chỉ mất 60s. Bạn là người thông minh?

Đề toán dưới đây, người cực thông minh giải mất dưới 30s, người rất thông minh mất khoảng từ 31 đến 60s, người thông minh mất khoảng hơn 1 - 4 phút, người bình thường mất khoảng hơn 4-6 phút, người kém thông minh mất khoảng 6-10 phút....

1,325
Bình chọn: 1

ĐỀ TOÁN NHƯ SAU (các bạn nhớ dành thời gian giải trước khi xem đáp án nhé)

ĐỀ TOÁN NHƯ SAU (các bạn nhớ dành thời gian giải trước khi xem đáp án nhé),người thông minh,câu hỏi toán học,câu đố

Bạn đánh giá bài viết này thế nào? Việc bạn đánh giá bài viết sẽ giúp chúng tôi biết được bài nào thực sự hữu ích.
1
đánh giá tốt