Người thông minh giải đề đoán này chỉ mất 60s. Bạn là người thông minh?

Đề toán dưới đây, người cực thông minh giải mất dưới 30s, người rất thông minh mất khoảng từ 31 đến 60s, người thông minh mất khoảng hơn 1 - 4 phút, người bình thường mất khoảng hơn 4-6 phút, người kém thông minh mất khoảng 6-10 phút....

1,116
1 0
Ngày đăng: 30-11-2016 tại Trắc nghiệm
1 0