Người đàn ông vô gia cư làm gì với 100 USD

Người đàn ông vô gia cư được một anh chàng thanh niên cho 100 USD, thật ngạc nhiên rằng ông không giữ nó cho riêng mình.

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Người đàn ông vô gia cư được một anh chàng thanh niên cho 100 USD, thật ngạc nhiên rằng ông không giữ nó cho riêng mình. Ngay sau khi bắt tay cảm ơn cậu thanh niên, ông đã vào siêu thị mua một số đồ ăn và mang nó đi chia sẻ với nhiều người có hoàn cảnh khó khăn như ông. Một video tuyệt vời!


Cho tiền người vô gia cư


  • Bài liên quan: vô gia cư, cảm động, ăn xin,