Nhà thiết kế thời trang và những tác phẩm thú vị từ chính mái tóc của mình

Laetitia KY đến từ Bờ Biển Ngà, Châu Phi là một nhà thiết kế thời trang. Cô tự nhận mình là một người nghiện nghệ thuật. Để thỏa mãn niềm đam mê của mình, cô đã thực hiện những bức ảnh đầy thú vị. Điều đáng nói là trong những bức ảnh này, cô đã có những sáng tạo đầy bất ngờ với chính mái tóc của mình.

#1. Nào các bạn ơi!

#1. Nào các bạn ơi!,tạo kiểu tóc,Laetitia KY,sáng tạo với mái tóc

#2. Tóc đàn

#2. Tóc đàn,tạo kiểu tóc,Laetitia KY,sáng tạo với mái tóc

#3. Thật ngạc nhiên

#3. Thật ngạc nhiên,tạo kiểu tóc,Laetitia KY,sáng tạo với mái tóc

#4. Love

#4. Love,tạo kiểu tóc,Laetitia KY,sáng tạo với mái tóc

#5. Dùng tóc để cầm hoa

#5. Dùng tóc để cầm hoa,tạo kiểu tóc,Laetitia KY,sáng tạo với mái tóc

#6. Và cầm điện thoại

#6. Và cầm điện thoại,tạo kiểu tóc,Laetitia KY,sáng tạo với mái tóc

#7. Hi

#7. Hi,tạo kiểu tóc,Laetitia KY,sáng tạo với mái tóc

#8. Suy nghĩ

#8. Suy nghĩ,tạo kiểu tóc,Laetitia KY,sáng tạo với mái tóc

#9. Ê

#9. Ê,tạo kiểu tóc,Laetitia KY,sáng tạo với mái tóc

#10. Ok

#10. Ok,tạo kiểu tóc,Laetitia KY,sáng tạo với mái tóc

#11. Tóc có thể tháo kính

#11. Tóc có thể tháo kính,tạo kiểu tóc,Laetitia KY,sáng tạo với mái tóc

#12. Òa

#12. Òa,tạo kiểu tóc,Laetitia KY,sáng tạo với mái tóc

#13. Chiếc tai thỏ

#13. Chiếc tai thỏ,tạo kiểu tóc,Laetitia KY,sáng tạo với mái tóc

#14. Vòng tròn hoa lá

#14. Vòng tròn hoa lá,tạo kiểu tóc,Laetitia KY,sáng tạo với mái tóc

#15. Không khí lễ hội

#15. Không khí lễ hội,tạo kiểu tóc,Laetitia KY,sáng tạo với mái tóc

#16. Hẳn một chiếc cây trên đầu

#16. Hẳn một chiếc cây trên đầu,tạo kiểu tóc,Laetitia KY,sáng tạo với mái tóc

#17. Gì thế nhỉ?

#17. Gì thế nhỉ?,tạo kiểu tóc,Laetitia KY,sáng tạo với mái tóc

#18. Trái đất này là của chúng mình

#18. Trái đất này là của chúng mình,tạo kiểu tóc,Laetitia KY,sáng tạo với mái tóc

#19. Nhảy nào!

#19. Nhảy nào!,tạo kiểu tóc,Laetitia KY,sáng tạo với mái tóc