Nhà vẫn đẹp dẫu có hẹp

Với cách thiết kế độc đáo và hợp lý, những ngôi nhà khiến người xem không khỏi trầm trồ và ước ao. Vẫn đẹp dẫu có hẹp phải không các bạn?

Với cách thiết kế độc đáo và hợp lý, những ngôi nhà khiến người xem không khỏi trầm trồ và ước ao. Vẫn đẹp dẫu có hẹp phải không các bạn?

#1. Nhà làm từ biển quảng cáo cho người vô gia cư.

ảnh nhà đẹp,nhà thiết kế độc đáo,thiết kế nhà ở,không gian sống,không gian độc đáo

#2. Nhà lưu động

ảnh nhà đẹp,nhà thiết kế độc đáo,thiết kế nhà ở,không gian sống,không gian độc đáo

ảnh nhà đẹp,nhà thiết kế độc đáo,thiết kế nhà ở,không gian sống,không gian độc đáo

ảnh nhà đẹp,nhà thiết kế độc đáo,thiết kế nhà ở,không gian sống,không gian độc đáo

#3. Nhà tí hon ở Tokyo.

ảnh nhà đẹp,nhà thiết kế độc đáo,thiết kế nhà ở,không gian sống,không gian độc đáo

#4. Nhà gỗ ở Catskills, New York.

ảnh nhà đẹp,nhà thiết kế độc đáo,thiết kế nhà ở,không gian sống,không gian độc đáo

#5. Nhà ở Toronto

ảnh nhà đẹp,nhà thiết kế độc đáo,thiết kế nhà ở,không gian sống,không gian độc đáo

#6. Nhà hộp diêm ở DC

ảnh nhà đẹp,nhà thiết kế độc đáo,thiết kế nhà ở,không gian sống,không gian độc đáo

#7. Nhà ở Boise, Idaho.

ảnh nhà đẹp,nhà thiết kế độc đáo,thiết kế nhà ở,không gian sống,không gian độc đáo

#8. Nhà ở Canada.

ảnh nhà đẹp,nhà thiết kế độc đáo,thiết kế nhà ở,không gian sống,không gian độc đáo

#9. Ngôi nhà lưu động Neverwas Haul theo phong cách Victorian.

ảnh nhà đẹp,nhà thiết kế độc đáo,thiết kế nhà ở,không gian sống,không gian độc đáo

ảnh nhà đẹp,nhà thiết kế độc đáo,thiết kế nhà ở,không gian sống,không gian độc đáo

ảnh nhà đẹp,nhà thiết kế độc đáo,thiết kế nhà ở,không gian sống,không gian độc đáo