Khi các nhân vật phản diện của Disney trở nên nóng bỏng sẽ như thế nào?

Bạn đã bao giờ thử tưởng tượng nếu các nhân vật phản diện của Disney trở nên nóng bỏng sẽ như thế nào chưa? Hãy cùng xem những hình ảnh thú vị dưới đây nhé

Bạn đã bao giờ thử tưởng tượng nếu các nhân vật phản diện của Disney trở nên nóng bỏng sẽ như thế nào chưa? Hãy cùng xem những hình ảnh thú vị dưới đây nhé

Jafar - Aladdin

ảnh nhân vật phản diện,nhân vật phản diện disney,trở nên nóng bỏng,hoạt hình,nhân vật hoạt hình

ảnh nhân vật phản diện,nhân vật phản diện disney,trở nên nóng bỏng,hoạt hình,nhân vật hoạt hình

Cruella De Vil - 101 Dalmatians

ảnh nhân vật phản diện,nhân vật phản diện disney,trở nên nóng bỏng,hoạt hình,nhân vật hoạt hình

ảnh nhân vật phản diện,nhân vật phản diện disney,trở nên nóng bỏng,hoạt hình,nhân vật hoạt hình

Captain Hook - Peter Pan

ảnh nhân vật phản diện,nhân vật phản diện disney,trở nên nóng bỏng,hoạt hình,nhân vật hoạt hình

ảnh nhân vật phản diện,nhân vật phản diện disney,trở nên nóng bỏng,hoạt hình,nhân vật hoạt hình

Queen of Hearts - Alice in Wonderland

ảnh nhân vật phản diện,nhân vật phản diện disney,trở nên nóng bỏng,hoạt hình,nhân vật hoạt hình

ảnh nhân vật phản diện,nhân vật phản diện disney,trở nên nóng bỏng,hoạt hình,nhân vật hoạt hình

Shan Yu - Mulan

disney beautiful Shan Yu

disney beautiful Shan Yu

 Doctor Facilier - The Princess and the Frog

disney beautiful Doctor Facilier

disney beautiful Doctor Facilier

 Claude Frollo - The Hunchback of Notre Dame

disney beautiful Claude Frollo

disney beautiful Claude Frollo

 Hades - Hercules

disney beautiful Hades

disney beautiful Hades

 Maleficent - Sleeping Beauty

disney beautiful Maleficent

disney beautiful Maleficent

 Scar - The Lion King

disney beautiful scar

disney beautiful scar

 Ursula - The Little Mermaid

disney beautiful

disney beautiful

Bạn thích các nhận vật phản diện của Disney theo kiểu nào?