Trang Lee 5 năm trước

Nhìn lại lịch sử của đồng tiền Việt Nam

Giống như lịch sử Việt Nam, tiền tệ của đất nước ta cũng trải qua những thay đổi đáng kể trong những thế kỷ qua.

2

Giống như lịch sử Việt Nam, tiền tệ của đất nước ta cũng trải qua những thay đổi đáng kể trong những thế kỷ qua.

Trong thời Pháp thuộc, đơn vị tiền tệ ở Đông Dương là đơn vị tiền tệ ai cập (Piastre), thường được gọi là “bac”. Cuối cùng, chính quyền thuộc địa sử dụng các đồng tiền Mexico, nặng 27,73 gram và sau đó là đồng tiền Đông Dương có trọng lượng 27 gram.

3

Ngoài các đồng tiền trên, Ngân hàng Đông Dương cũng đã ban hành tiền giấy, với hình ảnh của ba cô gái trong trang phục truyền thống của Việt Nam, Lào và Campuchia.

4

Năm 1945, Cộng hòa Dân chủ Việt Nam đã ban hành các đồng tiền nhôm đầu tiên để thay thế mớ hỗn độn các loại tiền tệ đang tồn tại trong nước.

Ngày 15 tháng 5 năm 1947, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/SL cho lưu hành tiền giấy với mệnh giá 1 đồng (1 đồng !!!), 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng và 500 đồng. Tại thời điểm này, Nhà nước bỏ các loại tiền Đông Dương cũ ra ngoài và thay thế bằng tờ tiền giấy Việt Nam, với một tỷ lệ 1-1.

5

Ngày 06 tháng 5 năm 1951, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được thành lập và phát hành tiền giấy để thay thế cho tiền của Bộ Tài chính ban hành năm 1947.

Sau khi Sài Gòn sụp đổ, chính phủ mới đã tiếp quản Ngân hàng Quốc gia Việt Nam nhưng giữ lại đồng tiền cũ cho đến ngày 06 tháng 06 năm 1975, khi Cộng hòa Miền Nam Việt Nam ban hành Nghị định số 04/PCT – 75 về việc thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, dẫn đầu là Thống đốc Trần Dương.

Vào ngày 22 tháng 9 năm 1975, Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tổ chức phát hành đồng tiền quốc gia mới, được gọi là “Ngân hàng của tiền Việt Nam” (còn gọi là tiền giải phóng) với tỷ lệ 1 đồng tiền mới cho 500 đồng cũ và tương đương với 1 USD.

Trong 30 năm qua, việc trao đổi bổ sung và nâng giá tiền tệ đã xảy ra và những tờ tiền giấy mới với nhiều số không hơn và hình vẽ trên tờ tiền mới được cập nhật đã được phát hành.

6

7

8

9

10

11

Sự thay đổi lớn cuối cùng xảy ra vào năm 2003 khi bắt đầu thay thế các loại tiền cotton bằng tiền polymer và thêm vào mệnh giá 500.000 đồng.

12

13

Tổng hợp

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn