Nhìn người đoán nước qua 14 hình ảnh mang bản sắc văn hóa

Văn hóa mỗi dân tộc, quốc gia trên thế giới có nét đặc trưng, bản sắc và sự độc đáo riêng. Nhờ đó, bạn có thể đoán được một người nào đó là ở quốc gia nào? Hãy cùng Ohay thực hiện bài trắc nghiệm sau đây bạn nhé!

Vì văn hóa mỗi dân tộc, quốc gia trên thế giới có nét đặc trưng, bản sắc và sự độc đáo riêng, nên các bạn có thể đoán được một người nào đó là ở quốc gia nào? Hãy cùng Ohay thử đoán những người sau đây ở quốc gia nào bạn nhé!

Trước hết, bạn hãy cho biết:

14 NGƯỜI TRONG CÁC BỨC HÌNH DƯỚI ĐÂY ĐẠI DIỆN CHO QUỐC GIA NÀO?

(Lưu ý, bạn vui lòng suy nghĩ kỹ trước khi xem đáp án nhé)

#1

#1,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

#2

#2,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

#3

#3,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

#4

#4,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

#5

#5,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

Xem thêm: 25 điều Mẹ dặn đừng bao giờ yêu người tuổi Hợi

#6

#6,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

#7

#7,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

#8

#8,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

#9

#9,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

#10

#10,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

#11

#11,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

#12

#12,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

#13

#13,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

#14

#14,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

Và bây giờ là: 

ĐÁP ÁN CHO CÁC BẠN

(Hãy xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu nhé)

#1

#1,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

#2

#2,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

#3

#3,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

#4

#4,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

#5

#5,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

#6

#6,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

#7

#7,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

#8

#8,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm


#9

#9,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

#10

#10,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

#11

#11,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

#12

#12,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

#13

#13,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

Xem thêm:100 câu nói cực hay châm biếm sâu cay về cuộc sống ngày nay

#14

#14,bản sắc văn hóa,văn hóa dân tộc,văn hóa các nước,nhìn người đoán nước,trắc nghiệm

Trên đây là 14 hình ảnh mang bản sắc văn hóa của 14 quốc gia dân tộc trên thế giới. Bạn trả lời được mấy câu? Hãy chia sẻ kết quả của bạn cho chúng tôi để chúng tôi tổng hợp thành kết quả chung bạn nhé!

Hãy chia sẻ bài viết này để mọi người có thể tham gia đánh giá hiểu biết văn hóa của mình bạn nhé!

Nguồn: brightside.me