Nhìn vào các ngôi nhà này giúp hiểu rõ hơn 16 chứng rối loạn tâm thần có khi bạn cũng mắc phải

Nếu ví bệnh tâm thần hoặc chứng rối loạn như một ngôi nhà thì ngôi nhà ấy như thế nào. Những mẫu thiết kế kiến trúc dưới đây, đối với bất cứ ai phải chịu đau đớn bởi chứng rối loạn tâm thần đều khẳng định nó biểu hiện rất chính xác cho tình trạng của họ

Nếu phải tưởng tượng bệnh tâm thần hoặc chứng rối loạn như những ngôi nhà thì các mẫu thiết kế kiến trúc ngôi nhà ấy như thế nào?

Federico Babina vừa ra mắt 16 mẫu kiến trúc, các mẫu thiết kế rợn người trừu tượng có tên là "Archiatic". Đối với bất cứ ai sống với những đau đớn của bệnh tâm thần, họ đều cho rằng những mẫu nhà trong chương trình "Archiatic" biểu hiện rất giống với tình trạng bệnh của họ. Babina được biết đến với các công trình kiến trúc lấy cảm hứng từ việc sử dụng một phong cách hình học ấn tượng có minh họa bằng hội họa. Thiết kế của ông thường kỳ quái, nhưng đầy sự hài hước và  táo bạo.

#1 Chứng rối loạn lo âu

#1 Chứng rối loạn lo âu,bệnh tâm thần,chứng rối loạn,kiến trúc,ngôi nhà

#2 Bệnh buồn sầu hay buồn chán

#2 Bệnh buồn sầu hay buồn chán,bệnh tâm thần,chứng rối loạn,kiến trúc,ngôi nhà

#3 Chứng bệnh khó ngủ

#3 Chứng bệnh khó ngủ,bệnh tâm thần,chứng rối loạn,kiến trúc,ngôi nhà

#4 Bệnh quên

#4 Bệnh quên,bệnh tâm thần,chứng rối loạn,kiến trúc,ngôi nhà

#5 Rối loạn ám ảnh cưỡng chế

#5 Rối loạn ám ảnh cưỡng chế,bệnh tâm thần,chứng rối loạn,kiến trúc,ngôi nhà

#6 Tâm thần phân liệt

#6 Tâm thần phân liệt ,bệnh tâm thần,chứng rối loạn,kiến trúc,ngôi nhà

#7 Bệnh Alzheimer

#7 Bệnh Alzheimer,bệnh tâm thần,chứng rối loạn,kiến trúc,ngôi nhà

#8 Rối loạn lưỡng cực

#8 Rối loạn lưỡng cực,bệnh tâm thần,chứng rối loạn,kiến trúc,ngôi nhà

Vẫn Còn, Click để xem tiếp