Những bài kiểm tra bá đạo của học sinh

Nhất quỷ nhì ma thứ 3 học trò quả không sai. Hãy cùng xem những bài trả lời kiểm tra rất bá đạo dưới đây

Nhất quỷ nhì ma thứ 3 học trò quả không sai. Hãy cùng xem những bài trả lời kiểm tra rất bá đạo dưới đây

ảnh bài kiểm tra,bá đạo,học sinh,kiểm tra,toán học


Thật đơn giản ^.^

ảnh bài kiểm tra,bá đạo,học sinh,kiểm tra,toán học

Bó tay chấm com

ảnh bài kiểm tra,bá đạo,học sinh,kiểm tra,toán học

"Bod có 36 thanh kẹo. Anh ấy ăn 29 thanh. Hỏi còn mấy thanh?"

"Anh ấy sẽ bị tiểu đường" :v

ảnh bài kiểm tra,bá đạo,học sinh,kiểm tra,toán học

Đơn giản mà xúc tích: Trường học = Địa ngục

ảnh bài kiểm tra,bá đạo,học sinh,kiểm tra,toán học

"Giải pháp cho vấn đề bùng nổ dân số?"

"Cuộc chiến sinh tử" ^.^

=> Các nhà làm phim của Hollywood đã khiến nhiều vấn đề phức tạp của nhân loại trở nên dễ dàng hơn.

ảnh bài kiểm tra,bá đạo,học sinh,kiểm tra,toán học

Thật khó đỡ :v

ảnh bài kiểm tra,bá đạo,học sinh,kiểm tra,toán học

Đáp án thứ 3 :v

ảnh bài kiểm tra,bá đạo,học sinh,kiểm tra,toán học

Chỉ có thể nói: cả học sinh và giáo viên đều rất bá đạo :v

(Tsuki - Theo list25.com)