Những bài tập nâng cao sự Logic I (1/3)

Bạn có chỉ số IQ thấp hay cao? Bạn có muốn nâng cao chỉ số IQ của mình? Những bài tập nâng cao khả năng suy luận, tính logic sau đây sẽ giúp bạn.

Bạn có chỉ số IQ thấp hay cao? Bạn có muốn nâng cao chỉ số IQ của mình? Những bài tập nâng cao khả năng suy luận, tính logic sau đây sẽ giúp bạn.

Chỉ số IQ (Intelligence Quotient)

Là chỉ số đánh giá về trí thông minh của một người dựa trên hướng giải quyết một vấn đề nào đó, hình ảnh trong không gian, bộ nhớ, kiến thức chung...

Bạn có chỉ số IQ thấp hay cao ?. 

Hãy bắt đầu bằng những bài luyện tập cơ bản dưới đây để nâng cao khả năng suy luận và tính logic.


ảnh câu hỏi suy luận,nâng cao logic,khả năng suy luận,trò chơi trí não,luyện tập trí não,nâng cao iq

Trong những hình dưới đây hình tiếp theo sẽ là hình nào (từ trái sang)


ảnh câu hỏi suy luận,nâng cao logic,khả năng suy luận,trò chơi trí não,luyện tập trí não,nâng cao iq


Trong dấu chấm hỏi là số bao nhiêu

ảnh câu hỏi suy luận,nâng cao logic,khả năng suy luận,trò chơi trí não,luyện tập trí não,nâng cao iq

Dấu chấm hỏi ở giữa là số bao nhiêu
ảnh câu hỏi suy luận,nâng cao logic,khả năng suy luận,trò chơi trí não,luyện tập trí não,nâng cao iq

Hãy chọn một đáp án bạn cho là đúng


ảnh câu hỏi suy luận,nâng cao logic,khả năng suy luận,trò chơi trí não,luyện tập trí não,nâng cao iq

Tìm ra hợp lí và điền vào dấu chấm hỏi
ảnh câu hỏi suy luận,nâng cao logic,khả năng suy luận,trò chơi trí não,luyện tập trí não,nâng cao iq

Số tiếp theo là bao nhiêuảnh câu hỏi suy luận,nâng cao logic,khả năng suy luận,trò chơi trí não,luyện tập trí não,nâng cao iq