Những bài tập nâng cao sự logic I (2/3)

Bạn có chỉ số IQ thấp hay cao? Bạn có muốn nâng cao chỉ số IQ của mình? Những bài tập nâng cao khả năng suy luận, tính logic sau đây sẽ giúp bạn.

Bạn có chỉ số IQ thấp hay cao? Bạn có muốn nâng cao chỉ số IQ của mình? Những bài tập nâng cao khả năng suy luận, tính logic sau đây sẽ giúp bạn.

Những điều bạn chưa biết về chỉ số IQ

Chỉ số IQ luôn thay đổi theo thời gian dựa trên nhiều yếu tố như tình trạng căng thẳng hay chế độ dinh dưỡng. Những đứa trẻ được cho là thiên tài khi chỉ mới 3,4 tuổi đọc sách dành cho người lớn hay nói thông thạo các thứ tiếng khác nhau. Tuy nhiên không ai chắc rằng trí thông mình từ thuở nhỏ sẽ giúp chúng vượt trôi hơn so với những đứa trẻ cùng lứa trong những giai đoạn phát triển khác nhau. Do đó luyện tập đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chỉ số IQ và khả năng phân tích logic. 

Bài tập phần 2

Tiếp theo phần 1 dưới đây là bài tập phần 2 nhằm nâng cao sự phân tích logic của bạn. Đáp án sẽ được đăng trong phần cuối bài. Đừng xem vôi nhé ! (Các bài tập không nhằm đánh giá chỉ số IQ mà chỉ giúp nâng cao chỉ số IQ và khả năng suy luận một cách logic)


7. Tổng số tiền ông A đã bị mất

Những bài tập nâng cao sự logic I (2/3)

8. Dấu chấm hỏi là số bao nhiêu

Những bài tập nâng cao sự logic I (2/3)

9. Hình trên thay đổi như trên khi hình dưới thay đổi như thế nào ?

Những bài tập nâng cao sự logic I (2/3)

10. Hãy chọn đáp án đúng nhất

Những bài tập nâng cao sự logic I (2/3)

11. Hãy chọn một đáp án đúng


Những bài tập nâng cao sự logic I (2/3)

12. Dãy số trên biến đổi khi dãy số dưới biến đổi như thế nào ?

Những bài tập nâng cao sự logic I (2/3)


Đáp án


Đừng xem vội nhé

ảnh câu hỏi suy luận,nâng cao logic,khả năng suy luận,trò chơi trí não,luyện tập trí não,nâng cao iq