Những bức ảnh tham gia thử thách #DrawForEarth nhằm nâng cao nhận thức các vấn đề sinh thái

Vào ngày 4 tháng 7 năm 2018, hai họa sĩ minh họa người Pháp có tài khoản @blachette và @fannylng đã đưa ra một thử thách trên Instagram với hashtag #drawforearth. Mục đích của chiến dịch này là mời các họa sĩ trên khắp thế giới lên tiếng về vấn đề môi trường nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ hệ sinh thái đang ở tình trạng báo động như hiện nay.

Đã có hơn 600 họa sĩ tài năng tham gia thử thách này, và dưới đây là những tác phẩm của họ.

1. Mẹ trái đất: Đừng bao giờ có con! Chúng phá hủy mọi thứ...

1. Mẹ trái đất: Đừng bao giờ có con! Chúng phá hủy mọi thứ...,bảo vệ môi trường,bảo vệ hệ sinh thái,động vật,sáng tạo

2. Sự trả thù của sói

2. Sự trả thù của sói,bảo vệ môi trường,bảo vệ hệ sinh thái,động vật,sáng tạo

3. Thiên nhiên là oxy của chúng ta

3. Thiên nhiên là oxy của chúng ta,bảo vệ môi trường,bảo vệ hệ sinh thái,động vật,sáng tạo

4. Biến đổi khí hậu

4. Biến đổi khí hậu,bảo vệ môi trường,bảo vệ hệ sinh thái,động vật,sáng tạo

5. Rác thải đại dương

5. Rác thải đại dương,bảo vệ môi trường,bảo vệ hệ sinh thái,động vật,sáng tạo

6. Tic-Tac

6. Tic-Tac,bảo vệ môi trường,bảo vệ hệ sinh thái,động vật,sáng tạo

7. Vaiana & "nhựa" của đại dương

7. Vaiana & "nhựa" của đại dương,bảo vệ môi trường,bảo vệ hệ sinh thái,động vật,sáng tạo

8. Khoan đã. Anh/cô ta không thể nói chuyện

8. Khoan đã. Anh/cô ta không thể nói chuyện,bảo vệ môi trường,bảo vệ hệ sinh thái,động vật,sáng tạo


9. Hãy bảo vệ loài ong

9. Hãy bảo vệ loài ong,bảo vệ môi trường,bảo vệ hệ sinh thái,động vật,sáng tạo

10. Ngừng khai thác động vật

10. Ngừng khai thác động vật,bảo vệ môi trường,bảo vệ hệ sinh thái,động vật,sáng tạo

Vẫn Còn, Click để xem tiếp