Những bức chân dung làm từ hoa đẹp đến nghẹt thở của Vicki Rawlins

Bằng sự tinh tế, óc sáng tạo và sắp xếp tài tình, Vicki Rawlins - một nghệ sĩ Chicago đã tạo nên những bức chân dung kiệt tác được làm từ hoa. Hãy cùng Ohay thưởng thức nhé!

,chân dung làm từ hoa,tranh chân dung,sản phẩm độc đáo,Vicki Rawlins,sáng tạo

,chân dung làm từ hoa,tranh chân dung,sản phẩm độc đáo,Vicki Rawlins,sáng tạo

,chân dung làm từ hoa,tranh chân dung,sản phẩm độc đáo,Vicki Rawlins,sáng tạo

,chân dung làm từ hoa,tranh chân dung,sản phẩm độc đáo,Vicki Rawlins,sáng tạo

,chân dung làm từ hoa,tranh chân dung,sản phẩm độc đáo,Vicki Rawlins,sáng tạo

,chân dung làm từ hoa,tranh chân dung,sản phẩm độc đáo,Vicki Rawlins,sáng tạo

,chân dung làm từ hoa,tranh chân dung,sản phẩm độc đáo,Vicki Rawlins,sáng tạo

,chân dung làm từ hoa,tranh chân dung,sản phẩm độc đáo,Vicki Rawlins,sáng tạo

Vẫn Còn, Click để xem tiếp