Những bức hình gợi nhớ một thời "tuổi thơ dữ dội"

Tuổi thơ dữ dội của mỗi người đều gắn liền với những trò chơi tự chế, những món ăn vặt thú vị và cả những đồ dùng "bá đạo" một thời nữa.

Tuổi thơ dường như là quãng thời gian đẹp đẽ và đáng nhớ nhất của mỗi người. Nơi đó có những món ăn, đồ vật, trò chơi gắn liền với thời thơ ấu mà mỗi khi nhìn lại ta không khỏi bồi hồi. Bạn có tìm thấy "tuổi thơ dữ dội" của mình trong những bức hình sau đây không?

ảnh tuổi thơ,cho xin một vé tuổi thơ,ngày xưa,tuổi thơ dữ dội

ảnh tuổi thơ,cho xin một vé tuổi thơ,ngày xưa,tuổi thơ dữ dội

ảnh tuổi thơ,cho xin một vé tuổi thơ,ngày xưa,tuổi thơ dữ dội

ảnh tuổi thơ,cho xin một vé tuổi thơ,ngày xưa,tuổi thơ dữ dội

ảnh tuổi thơ,cho xin một vé tuổi thơ,ngày xưa,tuổi thơ dữ dộiảnh tuổi thơ,cho xin một vé tuổi thơ,ngày xưa,tuổi thơ dữ dội

ảnh tuổi thơ,cho xin một vé tuổi thơ,ngày xưa,tuổi thơ dữ dội

ảnh tuổi thơ,cho xin một vé tuổi thơ,ngày xưa,tuổi thơ dữ dội

ảnh tuổi thơ,cho xin một vé tuổi thơ,ngày xưa,tuổi thơ dữ dội

ảnh tuổi thơ,cho xin một vé tuổi thơ,ngày xưa,tuổi thơ dữ dội

ảnh tuổi thơ,cho xin một vé tuổi thơ,ngày xưa,tuổi thơ dữ dội

ảnh tuổi thơ,cho xin một vé tuổi thơ,ngày xưa,tuổi thơ dữ dội

ảnh tuổi thơ,cho xin một vé tuổi thơ,ngày xưa,tuổi thơ dữ dội

ảnh tuổi thơ,cho xin một vé tuổi thơ,ngày xưa,tuổi thơ dữ dội

ảnh tuổi thơ,cho xin một vé tuổi thơ,ngày xưa,tuổi thơ dữ dội

ảnh tuổi thơ,cho xin một vé tuổi thơ,ngày xưa,tuổi thơ dữ dội

ảnh tuổi thơ,cho xin một vé tuổi thơ,ngày xưa,tuổi thơ dữ dội

ảnh tuổi thơ,cho xin một vé tuổi thơ,ngày xưa,tuổi thơ dữ dội(Tổng hợp)