Những bức tranh biếm họa mang thông điệp cuộc sống

Những biếm họa chua cay khiến người xem phải suy ngẫm về những mặt tối của xã hội

Nạn "cuồng" like trên Facebook, nạn bao cấp tham nhũng, vấn đề Y Đức trong xã hội ngày nay,... đều được tái hiện một cách chân thực nhưng không kém phần hài hước trong loạt tranh biếm họa dưới đây. Một cái nhìn thẳng sẽ giúp con người đối diện với những góc khuất, gai góc trong xã hội để cùng nhau xây dựng một xã hội văn minh

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

Đằng sau cánh cửa đại học

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

Giàu không phải lúc nào cũng đi đôi với hạnh phúc

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

Không gì là không thể chỉ cần bạn có niềm tin vào bản thân

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

Thành công đến với con người theo nhiều cách khác nhau

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

Chính trị liệu có phải chỉ nằm ở nghệ thuật gieo rắc niềm tin mù quáng vào sự dối trá

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

Bạn sẽ đào hố tự chôn mình nếu cứ chạy theo đồng tiền cả đời

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

Con người chỉ quan tâm đến việc chia sẻ trong xã hội hiện đại ?

Nút "Like" thao túng con người trong đời sống hiện đại

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm


ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm


Chùm tranh biếm họa về vấn đề môi trườngảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm


ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm                                             Khi động vật không còn nơi để cư trú 

Và những vấn đề nhức nhối trong xã hội Việt Nam

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm


ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

ảnh suy ngẫm,bức tranh biếm họa,ảnh biếm họa,hình biếm họa,ảnh châm biếm

Xem thêm Bộ tranh biếm họa khiến bạn suy ngẫm về những mặt trái của cuộc sống