Những bức tranh vẽ trên tường thay đổi bộ mặt của những thành phố trên thế giới

Họa sĩ không chỉ thể hiện tài năng của mình trên những trang giấy , mà có khi họa sĩ sẽ dùng những bức tưởng để thể hiện tài năng của mình

Có một số nghệ sĩ thích vẽ tranh trên giấy nhưng cũng sẽ có 1 số người thích thể hiện sự sáng tạo của mình trên những bức tường ở khắp mọi nơi.

Mặc dù những bức tranh của họ không được trưng bày trong những viện bảo tàng hay các cuộc triển lãm nhưng vẫn được nhiều người biết đến với lòng ngưỡng mộ.

1. Disection of a Whale by NYchos(Newyork )

ảnh họa sĩ,vẽ tranh tường,tranh vẽ

2. Herakut(Lueneburg,Germany)

ảnh họa sĩ,vẽ tranh tường,tranh vẽ

3.Seth(Paris,France)

ảnh họa sĩ,vẽ tranh tường,tranh vẽ

4. ecb(Ferropolis,Germany)

ảnh họa sĩ,vẽ tranh tường,tranh vẽ

5. The Healer by Bezt(Kosice,Slovakia)

ảnh họa sĩ,vẽ tranh tường,tranh vẽ

6. Primavera by Sainer(Lodz,Poland)

ảnh họa sĩ,vẽ tranh tường,tranh vẽ

7. Vhils(Lisbon,Portugal)

ảnh họa sĩ,vẽ tranh tường,tranh vẽ

8. Maraera by Askew(Wollongong,Australia)

ảnh họa sĩ,vẽ tranh tường,tranh vẽ

9. Case for Pow Wow Festival 2015(Honolulu,Hawaii)

ảnh họa sĩ,vẽ tranh tường,tranh vẽ

10. Case (Magnitogorsk,Russia)

ảnh họa sĩ,vẽ tranh tường,tranh vẽ