Khi những bức vẽ của trẻ em được vẽ lại bởi họa sĩ chuyên nghiệp - P2

Phần 2 của loạt bài "họa sĩ vẽ lại những bức vẽ trẻ em" tiếp tục giới thiệu một số bức vẽ khác của Dự án The Monster. Mời các bạn xem và cảm nhận.

Nếu các bạn chưa xem phần 1 của loạt bài "Khi những bức vẽ của trẻ em được vẽ lại bởi họa sĩ chuyên nghiệp" , hãy xem ở đây.

Như các bạn đã biết ở phần 1, The Monster là một dự án nghệ thuật được thực hiện bởi một tập thể những nghệ sĩ có mục tiêu chung: giúp trẻ em nhận ra sức mạnh của trí tưởng tưởng của chính mình và khuyến khích các em theo đuổi tiềm năng sáng tạo của bản thân. 

Những người sáng lập Dự án The Monster cho rằng các hoạt động nghệ thuật ở trường học ngày càng ít được chú trọng, do đó nhiều trẻ em không có cơ hội để khám phá sự sáng tạo mà chúng đáng được hưởng. 

Sau khi tôi đăng phần 1 của loạt bài "Khi những bức vẽ của trẻ em được vẽ lại bởi họa sĩ chuyên nghiệp", Ohay TV đã nhận được một số phản hồi từ độc giả cho rằng những bức vẽ của họa sĩ được vẽ trước, sau đó trẻ em chỉ vẽ lại. Ý kiến đó là không đúng. Thực tế ở trang chủ của The Monster, họ đã nói rõ quy trình hoạt động của mình như sau : "Chúng tôi chỉ đơn giản mời các em học sinh tiểu học vẽ quái vật. Sau khi sự sáng tạo của các em được hoàn thành, chúng tôi sẽ mang lại sức sống cho các bức vẽ đó bằng phong cách nghệ thuật riêng của chúng tôi. Các em học sinh có thể thấy được ý tưởng của chính mình được thể hiện theo một cách khác." Đây là một dự án lớn và được giám sát chặt chẽ nên không thể có gian dối ở đây.

Mời các bạn tiếp tục chiêm ngưỡng những bức vẽ khác của dự án này:

01.

bức vẽ của trẻ em được vẽ lại bởi họa sĩ chuyên nghiệp

bức vẽ của trẻ em được vẽ lại bởi họa sĩ chuyên nghiệp

02.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

bức vẽ của trẻ em được vẽ lại bởi họa sĩ chuyên nghiệp

03.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

04.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

05.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

06.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

07.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

08.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

09.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

10.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

11.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

12.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

13.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

14.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

15.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

16.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

17.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

18.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

19.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

20.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

21

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

22.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em


ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em


23.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em


ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

24.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

25.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

26.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

27.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

28.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

29.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

30.

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

ảnh họa sĩ,hội họa,the monster,hình vẽ,hình vẽ của trẻ em

Theo Gomonsterproject

Tuyển chọn và biên soạn:

Woody Übermensch - Ohay TV 

***************************************

Một số bài viết khác của tôi có thể bạn muốn xem: