6 năm trước

Những cách để thiết kế nhà bếp hiệu quả và đẹp mắt

Thiết kế một nhà bếp hiệu quả và đẹp mắt không phải là một việc quá phức tạp. Nhà bếp sẽ phụ thuộc vào kích thước và chi phí cũng như không gian thiết kế là như

<p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; những c&aacute;ch để l&agrave;m cho nh&agrave; bếp của bạn vừa đảm bảo thực hiện được chức năng một c&aacute;ch hiệu quả trong khi vẫn kết hợp h&agrave;i h&ograve;a với thiết kế tổng thể của kh&ocirc;ng gian nơi đặt bếp.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/08/13-540x360.jpg" style="height:360px; width:540px" /></p> <p><strong>Nh&agrave; bếp l&agrave; một kh&ocirc;ng gian rộng r&atilde;i v&agrave; ri&ecirc;ng biệt</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/08/21-480x360.jpg" style="height:360px; width:480px" /></p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; kh&ocirc;ng gian thiết kế tối ưu nhất đối với bất kỳ loại nh&agrave; bếp n&agrave;o. C&aacute;c dụng cụ được sắp xếp theo từng bộ n&ecirc;n rất dễ d&agrave;ng t&igrave;m ra. Khu nấu ăn, dọn dẹp v&agrave; bảo quản được chia ra ri&ecirc;ng lẻ, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh c&oacute; thể c&ugrave;ng tham gia l&agrave;m bếp m&agrave; kh&ocirc;ng sợ kh&ocirc;ng gian qu&aacute; chật hẹp.</p> <p></p> <p><strong>Bếp l&agrave; một g&oacute;c h&igrave;nh tam gi&aacute;c</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/08/31-468x360.jpg" style="height:360px; width:468px" /></p> <p>Để ba chức năng ch&iacute;nh của nh&agrave; bếp l&agrave; nấu nướng, dọn dẹp v&agrave; bảo quản thực phẩm gần nhau tạo th&agrave;nh một h&igrave;nh tam gi&aacute;c. C&aacute;ch n&agrave;y sẽ khiến nh&agrave; bếp trở n&ecirc;n rộng hơn v&agrave; dễ sử dụng hơn.</p> <p><strong>&Aacute;nh s&aacute;ng ở khắp nơi</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/08/41-478x360.jpg" style="height:360px; width:478px" /></p> <p style="text-align:left"></p> <p>&Aacute;nh s&aacute;ng l&agrave; một trong những t&iacute;nh năng quan trọng nhất của nh&agrave; bếp. Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; n&oacute;, bạn sẽ kh&ocirc;ng thể th&aacute;i thịt hay nấu ăn một c&aacute;ch an to&agrave;n hoặc trang tr&iacute; thức ăn đẹp mắt trước khi phục vụ cho gia đ&igrave;nh m&igrave;nh. H&atilde;y sử dụng những chiếc b&oacute;ng đ&egrave;n tiết kiệm năng lượng để tạo ra &aacute;nh s&aacute;ng dịu nhẹ hơn.</p> <p><strong>Đặt ti&ecirc;u chuẩn cho mọi thứ</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/08/51-541x360.jpg" style="height:360px; width:541px" /></p> <p>C&aacute;c thiết bị v&agrave; bề mặt bếp phải được thiết kế đặt ở độ cao đ&uacute;ng chuẩn, ph&ugrave; hợp với v&oacute;c d&aacute;ng của người sử dụng để tr&aacute;nh những trường hợp bị thương do bếp qu&aacute; cao. Đối với gia đ&igrave;nh c&oacute; trẻ nhỏ, c&aacute;c thiết bị điện hay dao n&ecirc;n được đặt cao v&agrave; s&acirc;u tr&aacute;nh xa tầm tay trẻ.</p> <p><strong>Sử dụng kh&ocirc;ng gian theo chiều dọc</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/08/61-460x360.jpg" style="height:360px; width:460px" /></p> <p>Khi kh&ocirc;ng gian để thiết kế bếp kh&ocirc;ng qu&aacute; rộng, bạn n&ecirc;n sắp xếp c&aacute;c thiết bi theo kh&ocirc;ng gian dọc để tối đa h&oacute;a khả năng cất trữ cho bếp.</p> <p><strong>Bếp sử dụng năng lượng hiệu quả</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/08/71-542x360.jpg" style="height:360px; width:542px" /></p> <p>Để căn bếp trở n&ecirc;n hiệu quả hơn, việc sử dụng những thiết bị ti&ecirc;u thụ &iacute;t điện gi&uacute;p bạn tiết kiệm chi ph&iacute; v&agrave; tăng th&ecirc;m tiện &iacute;ch khi c&oacute; thể sử dụng số tiền điện dư ra để mua sắm th&ecirc;m những vật dụng mới.</p> <p><strong>Th&ecirc;m những ngăn tủ v&agrave; kệ </strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/08/81-483x360.jpg" style="height:360px; width:483px" /></p> <p>Kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch g&igrave; đơn giản hơn việc th&ecirc;m những tủ kệ để tăng th&ecirc;m kh&ocirc;ng gian lưu trữ v&agrave; gi&uacute;p người sử dụng dễ d&agrave;ng t&igrave;m kiếm vật dụng l&agrave;m bếp hơn.</p>

Chủ đề chính: #nhà_bếp

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn