Đây là bài nháp

Những cách tết tóc đẹp mà đơn giản cho các cô nàng điệu đà~

'Cái răng cái tóc là góc con người' Từ tóc tai sẽ thể hiện tính cách của mỗi con người. Hãy cùng xem những cách tết tóc cực đẹp mà lại đơn giản để áp dụng vào cuộc sống nhé. <3

Cùng xem các cách tết tóc cực đẹp mà lại vô cùng dễ dàng nào.

,

1. Tóc tết thác nước

,

2. Tóc mái kẹp phồng nửa đầu

,

3. Tóc tết vòng

,

4. Tóc tết nửa đầu

,

5. Tóc xoắn nửa đầu

,

6. Tóc tết lệch