Những cảnh quay trong phim sẽ như thế nào nếu thiếu công nghệ chỉnh sửa?

Đã bao giờ bạn xem những cảnh phim tuyệt đỉnh trong những bộ phim nổi tiếng và tự hỏi liệu chúng sẽ như thế nào nếu thiếu công nghệ máy tính?

Đã bao giờ bạn xem những cảnh phim tuyệt đỉnh trong những bộ phim nổi tiếng và tự hỏi liệu chúng sẽ như thế nào nếu thiếu công nghệ máy tính? Dưới đây là 14 bộ phim trước và sau khi thêm chỉnh sửa. Chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên trước khả năng chỉnh sửa của các chuyên gia đấy.

1. Mad Max: Fury Road:

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh


2. Deadly Honeymoon:

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

3. Iron Man:

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

4. Game of Thrones:

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

5. RoboCop:

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh


ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

6. King Arthur:

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

7. The Homesman:

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

8. The Monuments Men:

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

9. 300:

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

10. World War Z:

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

11. Godzilla:

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

12. The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader:

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

13. Into the woods:

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

14. X-Men: Days of Future Past:

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh

ảnh cảnh quay,phim,kĩ xảo,chỉnh sửa,công nghệ,hình ảnh