Những cặp đôi nổi tiếng chứng minh tình yêu có thể kéo dài mãi mãi

Nếu bạn đang cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu thì những bức ảnh của các cặp đôi nổi tiếng dưới đây sẽ vực dậy niềm tin trong bạn và chứng minh cho bạn thấy tình yêu có thể kéo dài mãi mãi.

Bạn nghĩ rằng những cặp đôi nổi tiếng dễ hợp dễ tan? Nhưng đó không phải là quy luật chung cho tất cả, dù là cặp đôi dị tính hay cặp đôi đồng tính, họ vẫn ở bên nhau dài lâu và những bức ảnh dưới đây sẽ chứng minh điều đó.

#1 Michael Caine và Shakira Baksh - 43 năm bên nhau

#1 Michael Caine và Shakira Baksh - 43 năm bên nhau,cặp đôi nổi tiếng,cặp đôi đồng tính,mất niềm tin vào tình yêu

#2 Meryl Streep và Don Gummer - 37 năm bên nhau

#2 Meryl Streep và Don Gummer - 37 năm bên nhau,cặp đôi nổi tiếng,cặp đôi đồng tính,mất niềm tin vào tình yêu

#3 Kirk Douglas và Anne Buydens - 62 năm bên nhau

#3 Kirk Douglas và Anne Buydens - 62 năm bên nhau,cặp đôi nổi tiếng,cặp đôi đồng tính,mất niềm tin vào tình yêu

#4 Tom Hanks và Rita Wilson - 28 năm bên nhau

#4 Tom Hanks và Rita Wilson - 28 năm bên nhau,cặp đôi nổi tiếng,cặp đôi đồng tính,mất niềm tin vào tình yêu

#5 Jaime Lee Curtis và Christopher Guest - 32 năm bên nhau

#5 Jaime Lee Curtis và Christopher Guest - 32 năm bên nhau,cặp đôi nổi tiếng,cặp đôi đồng tính,mất niềm tin vào tình yêu

#6 Kevin Bacon và Kyra Sedgwick - 28 năm bên nhau

#6 Kevin Bacon và Kyra Sedgwick - 28 năm bên nhau,cặp đôi nổi tiếng,cặp đôi đồng tính,mất niềm tin vào tình yêu

#7 Samuel L. Jackson và Latanya Richardson - 36 năm bên nhau

#7 Samuel L. Jackson và Latanya Richardson - 36 năm bên nhau,cặp đôi nổi tiếng,cặp đôi đồng tính,mất niềm tin vào tình yêu

#8 Michael J. Fox và Tracy Pollan - 28 năm bên nhau

#8 Michael J. Fox và Tracy Pollan - 28 năm bên nhau,cặp đôi nổi tiếng,cặp đôi đồng tính,mất niềm tin vào tình yêu

#9 Jada Pinkett Smith và Will Smith - 24 năm bên nhau

#9 Jada Pinkett Smith và Will Smith - 24 năm bên nhau,cặp đôi nổi tiếng,cặp đôi đồng tính,mất niềm tin vào tình yêu

Vẫn Còn, Click để xem tiếp