An Mộc
Teacher, Student, Aunt, Daughter tại Tp HCM, Hà Nội, Đà Nẵng

Những câu danh ngôn sẽ thúc đẩy bạn muốn học ngôn ngữ

Đăng 5 ngày trước

Knowledge of languages is the doorway to wisdom. (Roger Bacon)

Hiểu biết về các ngôn ngữ là cánh cửa dẫn đến sự thông thái.

  "The limits of my language mean the limits of my world."
Ludwig Wittgenstein  

Những giới hạn của ngôn ngữ của tôi tức là những giới hạn về thế giới của tôi

Chủ đề chính: #ngôn_ngữ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn