Những câu đố 'hại não' thử thách khả năng tư duy của bạn

Dưới đây là 10 câu đố mẹo cực tinh vi và hài hước! Liệu bạn có đủ bản lĩnh vượt qua?

Câu 1: Ngày mai sẽ là thứ mấy nếu hôm qua là năm ngày trước ngày mốt của thứ Tư?

Câu 1: Ngày mai sẽ là thứ mấy nếu hôm qua là năm ngày trước ngày mốt của thứ Tư?,câu đố hại não,đố mẹo

a. Chủ nhật

b. Thứ hai

c. Thứ ba

d. Thứ bảy

Câu 2: Nhà tiên tri Moses đã đem theo bao nhiêu con vật trên chiếc tàu vượt Đại hồng thuỷ?

Câu 2: Nhà tiên tri Moses đã đem theo bao nhiêu con vật trên chiếc tàu vượt Đại hồng thuỷ?,câu đố hại não,đố mẹo

a. Mỗi loài một cặp

b. Ít nhất 100 con

c. Chỉ 1 con

d. Không con nào

Câu 3: Con mèo sẽ chẳng không không ăn thức ăn nếu nó đói.

Câu 3: Con mèo sẽ chẳng không không ăn thức ăn nếu nó đói.,câu đố hại não,đố mẹo

a. Đúng

b. Sai

Câu 4: Con gà trống nằm trên nóc chuồng đẻ trứng. Một bên nóc có độ dốc 35 độ trong khi bên còn lại dốc đến 70 độ. Hỏi trứng sẽ lăn về bên nào?

Câu 4: Con gà trống nằm trên nóc chuồng đẻ trứng. Một bên nóc có độ dốc 35 độ trong khi bên còn lại dốc đến 70 độ. Hỏi trứng sẽ lăn về bên nào?,câu đố hại não,đố mẹo

a. Bên 35 độ

b. Bên 70 độ

c. Trứng sẽ không lăn

d. Không bên nào

Câu 5: Trước khi đỉnh Everest được khám phá, núi nào cao nhất thế giới?

Câu 5: Trước khi đỉnh Everest được khám phá, núi nào cao nhất thế giới?,câu đố hại não,đố mẹo

a. K2

b. Kilimanjaro

c. Makalu

d. Everest

Câu 6: Nếu có 8 chú cún con trong giỏ và bạn lấy 3 con, vậy bạn còn bao nhiêu con?

Câu 6: Nếu có 8 chú cún con trong giỏ và bạn lấy 3 con, vậy bạn còn bao nhiêu con?,câu đố hại não,đố mẹo

a. 8

b. 6

c. 5

d. 3

Câu 7: Thứ Sáu không không phải là ngày duy nhất trong tuần.

Câu 7: Thứ Sáu không không phải là ngày duy nhất trong tuần.,câu đố hại não,đố mẹo

a. Đúng

b. Sai

Câu 8: Có 7 tháng 31 ngày và 4 tháng 30 ngày. Hỏi có bao nhiêu tháng có 28 ngày?

Câu 8: Có 7 tháng 31 ngày và 4 tháng 30 ngày. Hỏi có bao nhiêu tháng có 28 ngày?,câu đố hại não,đố mẹo

a. 0

b.1

c. 2

d. 12

Câu 9: Lấy 100 trừ 10. Có thể làm như vậy bao nhiêu lần?

Câu 9: Lấy 100 trừ 10. Có thể làm như vậy bao nhiêu lần?,câu đố hại não,đố mẹo

a. 1

b. 2

c. 5

d. 10

Câu 10: Nếu họ không biết bạn biết họ biết bạn biết, ai sẽ có lợi?

Câu 10: Nếu họ không biết bạn biết họ biết bạn biết, ai sẽ có lợi?,câu đố hại não,đố mẹo

a. Họ

b. Bạn

Click vào phần 2 để xem đáp án

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: câu đố hại não, đố mẹo,