Những câu nói thể hiện IQ vô cực của bọn lầy lội

Nghiêm cấm vừa đọc vừa uống nước, ăn cơm, hay tinh thần đang quá phấn khích!!!!

Đứa nào sặc nước sặc cơm thì tao không chịu trách nhiệm nhé!

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,