Những Câu Nói Thường Gặp trong Phim Nước Ngoài

Bạn muốn xem phim tiếng Anh hoặc xem phụ đề tiếng Anh? Bạn gặp phải một vài câu tiếng Anh mà dù đã tra nghĩa từng từ nhưng vẫn không hiểu rõ nghĩa trong ngữ cảnh phim.

1. Tell me about it

Cụm từ này là đại diện cho thể loại : nói vậy mà không phải vậy. 

Ở đây, người nói không hề muốn người đối thoại với mình kể cho họ chuyện gì cả, mà đơn thuần họ muốn thể hiện sự đồng cảm với điều mà người kia vừa nói.

Ví dụ : 

Student A: I had to stay up until 2am, then wake up from 5am the next morning to learn for the test. I really want it to finish and take a long sleep. 

Student B: Yeah. Tell me about it.


2. didn't see it coming

Bạn có thể đoán nghĩa của cụm từ này qua ngữ cảnh, có thể hiểu là "không đoán trước được điều gì đó sẽ xảy ra"

Example: I don't know how you feel about old age.. But in my case, I didn't even see it coming. (Phyllis Diller)


3. Couldn't agree more

Đừng để từ "couldn't" đánh lừa bạn, câu nói này thực chất đang thể hiện một sự đồng tình cực cao với người họ đang đối thoại. 

Ví dụ :

A: From what I know, she deserves better than that. (Theo những gì tôi biết thì cô ấy xứng đáng hơn thế nhiều)

B: I couldn't agree more. (Tôi hoàn toàn đồng ý)

Và tương phản với cụm từ này để thể hiện không tán thành với ý kiến của người nói, bạn có thể sử dụng cụm từ "couldn't agree less"


4. Couldn't care less

Lại một lần nữa, từ "couldn't" được sử dụng để nhấn mạnh ý trong câu, nhưng cũng làm cho người nghe dễ hiểu nhầm ở lần đầu nghe đến nó. Đồng thời, cụm "care less" cũng làm người đọc lướt phụ đề dễ hiểu nhầm thành "careless" (bất cẩn)

Ý nghĩa của "couldn't care less" là không quan tâm đến điều gì đó. 

Ví dụ : I couldn't care less about what people think of me. 

Đồng nghĩa với cụm từ này là một cụm từ bạn cũng thường xuyên gặp trong phim điện ảnh Mỹ : "I don't give adamn" = I don't care


5. Duh

Trong từ điển Lạc Việt có một cách dịch khá theo kịp thời đại cho từ này : "Chuyện xưa như trái đất" laugh

Tương tự như thế, khi bạn nghe từ này, có nghĩa là người nói đang thể hiện thái độ "đương nhiên rồi, chứ còn gì nữa" với phát ngôn trước đó. 

Ví dụ : 

Teacher: Why am I hearing talking?

Student: Because you have ears, duh!


Đây là những câu nói thường gặp trong film nước ngoài mà các bạn xem thường không hiểu được nghĩa hoặc hiểu sai vì rất khó dịch được sát nghĩa. hi vọng  bài viết có ích cho các bạn.

http://antoree.com/