Những câu slogan chế hài hước của các thương hiệu hàng đầu.

Đi kèm với sự nổi tiếng, rất nhiều thương hiệu ngày nay bị chế lại slogan. Hãy cùng điểm qua xem thương hiệu nào đang ở trong danh sách này nhé!

Đi kèm với sự nổi tiếng, rất nhiều thương hiệu ngày nay bị chế lại slogan. Hãy cùng điểm qua xem thương hiệu nào đang ở trong danh sách này nhé!

1. Vinaphone:

ảnh slogan,slogan chế

Chúng tôi luôn tiến bộ từng ngày, trừ việc khuyến mãi.

2. Mobiphone:

ảnh slogan,slogan chế

Bất cứ việc gì cũng phải mất tiền, bao gồm cả " thấy".

3.Viettel:

ảnh slogan,slogan chế

Cứ thoải mái nói còn việc trừ tiền để chúng tôi lo.

4. Starbucks:

ảnh slogan,slogan chế

Nếu bạn bất lịch sự, chúng tôi sẽ phục vụ cafein

5. Youtube:

ảnh slogan,slogan chế

Đừng đọc comments nhé!

6.Pepsi:

ảnh slogan,slogan chế

Hãy uống Pepsi khi không có Coca cola

7. Prudential:

ảnh slogan,slogan chế

Câu này được chế lại thành:" luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu."

8. Maybeline:ảnh slogan,slogan chế

Slogan này cứ như ám chỉ rằng hãng này chỉ sử dụng những hình ảnh đã qua photoshop.

9. Gillette:

ảnh slogan,slogan chế

Hãng này hứa sẽ bổ sung thêm nhiều lưỡi cạo dao nữa.

  • Bài liên quan: slogan, slogan chế,