Những cây cầu với tên 'chất' nhất Việt Nam

Những cây cầu này quả không hổ danh thiên hạ đệ nhất 'tên cầu'. Hãy cùng Ohay khám phá!

Nghe xong tên cầu lại hết dám qua cầu...

Nghe xong tên cầu lại hết dám qua cầu...,cầu,Việt Nam,siêu chất,những khám phá thú vị,hài hước

Cây cầu gắn liền với tâm hồn ăn uống của địa phương

Cây cầu gắn liền với tâm hồn ăn uống của địa phương,cầu,Việt Nam,siêu chất,những khám phá thú vị,hài hước

Bạn chắc sẽ rất đỏ mặt khi đi qua cầu này

Bạn chắc sẽ rất đỏ mặt khi đi qua cầu này,cầu,Việt Nam,siêu chất,những khám phá thú vị,hài hước

Tương tự như cầu Vàm Bướm...

Tương tự như cầu Vàm Bướm...,cầu,Việt Nam,siêu chất,những khám phá thú vị,hài hước

Cây cầu mang tên Vô tình, nghe như là nơi các mối tình tan vỡ

Cây cầu mang tên Vô tình, nghe như là nơi các mối tình tan vỡ ,cầu,Việt Nam,siêu chất,những khám phá thú vị,hài hước

Tên cầu thách thức IQ của bạn với ý nghĩa của nó

Tên cầu thách thức IQ của bạn với ý nghĩa của nó,cầu,Việt Nam,siêu chất,những khám phá thú vị,hài hước

Một tên cầu bá đạo khác không kém

Một tên cầu bá đạo khác không kém,cầu,Việt Nam,siêu chất,những khám phá thú vị,hài hước

Ai còn dám qua khi chưa gì đã nghe 'sập'

Ai còn dám qua khi chưa gì đã nghe 'sập',cầu,Việt Nam,siêu chất,những khám phá thú vị,hài hước

Thực sự ở đây là cây cầu Bà cô bị hư hỏng

Thực sự ở đây là cây cầu Bà cô bị hư hỏng,cầu,Việt Nam,siêu chất,những khám phá thú vị,hài hước

Source: Facebook

Enrique - Ohay TV