Những châm ngôn sống của người nổi tiếng giúp bạn có thêm động lực.

Những người thành công, họ luôn có những châm ngôn sống, thứ mà luôn giúp họ có động lực mỗi khi vấp ngã. Có thể nói, động lực sau mỗi lần vấp ngã chính là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của con người.
Hãy để Ohay TV tạo động lực cho bạn bằng những châm ngôn sau nhé.

1: "Cho đi sẽ tốt hơn là nhận được. Bởi vì cho đi là khỏi nguồn của quá trình nhận lại" - Jim Rohn

1: "Cho đi sẽ tốt hơn là nhận được. Bởi vì cho đi là khỏi nguồn của quá trình nhận lại" - Jim Rohn,

2: "Nếu bạn không tự xây dựng ước mơ thì sẽ có ai đó thuê bạn xây dựng ước mơ của họ" – Ralph Waldo Emerson

2: "Nếu bạn không tự xây dựng ước mơ thì sẽ có ai đó thuê bạn xây dựng ước mơ của họ" – Ralph Waldo Emerson,

3: "Đừng quá nhút nhát và cẩn trọng về ý tưởng của bạn. Bản chất cuộc sống là cuộc thử nghiệm. Càng thử nhiều càng thu được nhiều" – Ralph Waldo Emerson.

3: "Đừng quá nhút nhát và cẩn trọng về ý tưởng của bạn. Bản chất cuộc sống là cuộc thử nghiệm. Càng thử nhiều càng thu được nhiều" – Ralph Waldo Emerson.,

4: "Hãy cứ thực hiện đam mê. Đừng bao giờ tự hỏi: “Liệu nó có khả thi?”" – Deepak Chopra

4: "Hãy cứ thực hiện đam mê. Đừng bao giờ tự hỏi: “Liệu nó có khả thi?”" – Deepak Chopra,

5: "Không bao giờ là quá muộn để thực hiện ước mơ của mình" – George Eliot.

5: "Không bao giờ là quá muộn để thực hiện ước mơ của mình" – George Eliot.,

6: "Cuộc sống vốn dĩ là mạo hiểm. Có một rủi ro mà bạn cần tránh bằng mọi giá, đó là không làm gì cả" – Denis Waitley

6: "Cuộc sống vốn dĩ là mạo hiểm. Có một rủi ro mà bạn cần tránh bằng mọi giá, đó là không làm gì cả" – Denis Waitley,

Vẫn Còn, Click để xem tiếp