Những 'CHÂN LÝ' đáng suy ngẫm được rút ra từ tình huống thực tế ẢO TUNG CHẢO

Cuộc sống muôn màu, ngay cả hành động đơn giản như thái hành hay thậm chí là đang trong... toilet, bạn cũng có thể rút ra những câu nói đầy tính "triết học". Bạn sẽ bật cười ngay khi đọc nó, nhưng nếu nó suy ngẫm lại thì sẽ không kém phần thấm thía!

1. Khi bạn đang trong toilet và... hết giấy?

1. Khi bạn đang trong toilet và... hết giấy?,chân lý,bài học,cuộc sống,suy ngẫm,câu nói hay

2. Khi đang thái hành?

2. Khi đang thái hành?,chân lý,bài học,cuộc sống,suy ngẫm,câu nói hay

3. Khi gặp biển báo rẽ?

3. Khi gặp biển báo rẽ?,chân lý,bài học,cuộc sống,suy ngẫm,câu nói hay

4. Khi bạn đang quằn quại vì chờ người bên trong toilet?

4. Khi bạn đang quằn quại vì chờ người bên trong toilet?,chân lý,bài học,cuộc sống,suy ngẫm,câu nói hay

5. Khi bạn trượt ngã xuống sàn nhà?

5. Khi bạn trượt ngã xuống sàn nhà?,chân lý,bài học,cuộc sống,suy ngẫm,câu nói hay

Vẫn Còn, Click để xem tiếp