Những 'CHÂN LÝ' đáng suy ngẫm được rút ra từ tình huống thực tế ẢO TUNG CHẢO

Cuộc sống muôn màu, ngay cả hành động đơn giản như thái hành hay thậm chí là đang trong... toilet, bạn cũng có thể rút ra những câu nói đầy tính "triết học". Bạn sẽ bật cười ngay khi đọc nó, nhưng nếu nó suy ngẫm lại thì sẽ không kém phần thấm thía!

6. Khi một người lái xe ôm "triết lý"?

6. Khi một người lái xe ôm "triết lý"?,chân lý,bài học,cuộc sống,suy ngẫm,câu nói hay

7. Khi bị muỗi đốt?

7. Khi bị muỗi đốt?,chân lý,bài học,cuộc sống,suy ngẫm,câu nói hay

8. Khi bạn cúp học?

8. Khi bạn cúp học?,chân lý,bài học,cuộc sống,suy ngẫm,câu nói hay

9. Một phụ hồ cho hay?

9. Một phụ hồ cho hay?,chân lý,bài học,cuộc sống,suy ngẫm,câu nói hay

10. Khi bạn suy tư với... chiếc bóng đèn?

10. Khi bạn suy tư với... chiếc bóng đèn?,chân lý,bài học,cuộc sống,suy ngẫm,câu nói hay

(Sưu tầm từ Facebook)