Những chiếc bánh "Mèo trốn tìm" dễ thương đến từ Nhật Bản

Một bộ bánh mèo trốn tìm gồm 2 gói bánh gạo (bên trong có mèo) và một gói kẹo karionto.

Những chiếc bánh "Mèo trốn tìm" (bánh gạo bên trong có chứa những bức tượng nhỏ hình mèo) được sản xuất bởi Felissimo, một công ty chuyên sản xuất các loại hàng hóa liên quan đến mèo.

Mỗi bộ bánh có giá 2372 Yên, tương đương với 20 USD, bao gồm một gói kẹo karinto và hai gói bánh gạo. Mỗi tháng bức tượng mèo trong bánh gạo sẽ thay đổi kiểu dáng khác nhau. Bạn sẽ luôn có thứ gì đó để mong chờ!

ảnh mèo trốn tìm,bánh mèo

Tượng mèo giấu trong bánh gạo.

ảnh mèo trốn tìm,bánh mèo

Bánh gạo và kẹo karinto trên đĩa.

ảnh mèo trốn tìm,bánh mèo

Tượng mèo được lấy ra khỏi bánh

ảnh mèo trốn tìm,bánh mèo

ảnh mèo trốn tìm,bánh mèo

Mỗi tháng là một kiểu dáng khác nhau.

ảnh mèo trốn tìm,bánh mèo

Trọn bộ gồm một gói kẹo và hai gói bánh.

Nguồn felissimo

  • Bài liên quan: mèo trốn tìm, bánh mèo,