Những chú cá thời ô nhiễm môi trường

Biển đang ngày càng ô nhiễm bởi rác thải của con người, đến nỗi những chú cá phải đeo mặt nạ thở mới sống nổi.

Biển ô nhiễm nên cá phải đeo mặt nạ thở mới sống nổi

Biển ô nhiễm nên cá phải đeo mặt nạ thở mới sống nổi,ô nhiễm môi trường,cá chết

Chai nhựa, bao nilon thả xuống biển cũng nguy hiểm như cá mập vậy.

Chai nhựa, bao nilon thả xuống biển cũng nguy hiểm như cá mập vậy.,ô nhiễm môi trường,cá chết

Những chú cá đang chết dần chết mòn vì những thứ chúng ta vứt xuống biển

Những chú cá đang chết dần chết mòn vì những thứ chúng ta vứt xuống biển,ô nhiễm môi trường,cá chết

Chai nhựa là một mối nguy cho những chú cá

Chai nhựa là một mối nguy cho những chú cá,ô nhiễm môi trường,cá chết

Những chú cá, tôm, rong rêu bị biến dạng vì những món rác thải con người vứt xuống biển.

Những chú cá, tôm, rong rêu bị biến dạng vì những món rác thải con người vứt xuống biển.,ô nhiễm môi trường,cá chết

Một chú cá chai nhựa

Một chú cá chai nhựa,ô nhiễm môi trường,cá chết

Thêm một bức hình cảnh báo về tình trạng ô nhiễm biển hiện nay

Thêm một bức hình cảnh báo về tình trạng ô nhiễm biển hiện nay,ô nhiễm môi trường,cá chết

Những ống xả thải cũng đang hủy hoại dần môi trường biển

Những ống xả thải cũng đang hủy hoại dần môi trường biển,ô nhiễm môi trường,cá chết

Đến bao giờ biển mới lại sạch như xưa?

Đến bao giờ biển mới lại sạch như xưa?,ô nhiễm môi trường,cá chết