Những chú động vật thật sinh động làm từ bong bóng

Những chú động vật dễ thương từ chất liệu bong bóng đơn giản, người nghệ sĩ đã thổi hồn và sinh mệnh cho những chú động vật tưởng là vô tri vô giác này.

Một nghệ thuật gia người Nhật - Masayoshi Matsumoto đã cho chúng ta thấy được rằng nghệ thuật tuyệt đẹp có thể đạt được với bất kỳ phương tiện nào, ví dụ ông đã sáng tạo một cách rất sinh động những chú động vật dễ thương từ chất liệu đơn giản như là bóng bay, ông đã thổi hồn và sinh mệnh cho những con thú bong bóng tưởng chừng vô tri vô giác này. Cùng chiêm ngưỡng những chú động vật đa màu sắc của người nghệ sĩ này nhé.

ảnh bong bóng,bóng bay,thú bong bóng,bóng bay động vật

ảnh bong bóng,bóng bay,thú bong bóng,bóng bay động vật

Masayoshi Matsumoto rõ ràng là một kỳ nhân bong bóng thuộc loại trẻ con hóa, tác phẩm rất gây thích thú cho trẻ con.

ảnh bong bóng,bóng bay,thú bong bóng,bóng bay động vật

ảnh bong bóng,bóng bay,thú bong bóng,bóng bay động vật


Bóng bay động vật của ông rất chi tiết, chúng nhìn gần như thực tế.

ảnh bong bóng,bóng bay,thú bong bóng,bóng bay động vật

ảnh bong bóng,bóng bay,thú bong bóng,bóng bay động vật

Nhưng có thể là điều tuyệt vời nhất là ông đã tạo ra những tác phẩm điêu khắc bong bóng mà không cần sự giúp đỡ của các chất kết dính hoặc bút màu.

ảnh bong bóng,bóng bay,thú bong bóng,bóng bay động vật

ảnh bong bóng,bóng bay,thú bong bóng,bóng bay động vật

ảnh bong bóng,bóng bay,thú bong bóng,bóng bay động vật

Ngoài động vật, ông cũng tạo ra những nhân vật hoạt hình và nhân vật game tuyệt đẹp.

ảnh bong bóng,bóng bay,thú bong bóng,bóng bay động vật

ảnh bong bóng,bóng bay,thú bong bóng,bóng bay động vật


Ông có sử dụng bút màu vào những tác phẩm này, nhưng rất ít.

ảnh bong bóng,bóng bay,thú bong bóng,bóng bay động vật

ảnh bong bóng,bóng bay,thú bong bóng,bóng bay động vật

Những tác phẩm này thật ấn tượng.

ảnh bong bóng,bóng bay,thú bong bóng,bóng bay động vật

ảnh bong bóng,bóng bay,thú bong bóng,bóng bay động vật

ảnh bong bóng,bóng bay,thú bong bóng,bóng bay động vật

ảnh bong bóng,bóng bay,thú bong bóng,bóng bay động vật

ảnh bong bóng,bóng bay,thú bong bóng,bóng bay động vật