Những chú mèo 'hờn cả thế giới' khi được cắt tỉa lông

Cứ đến mùa hè là những chú mèo cưng lại được cắt tỉa lông. Nhưng xem ra chúng không hề yêu thích điều đó chút nào đâu.

1. Chỉ muốn ăn tươi nuốt sông con Sen ngay lập tức

1. Chỉ muốn ăn tươi nuốt sông con Sen ngay lập tức,mèo,cắt tỉa lông mùa hè

2.

2. ,mèo,cắt tỉa lông mùa hè

3.

3.,mèo,cắt tỉa lông mùa hè

4.

4.,mèo,cắt tỉa lông mùa hè

5.

5.,mèo,cắt tỉa lông mùa hè

6.

6.,mèo,cắt tỉa lông mùa hè

7.

7.,mèo,cắt tỉa lông mùa hè

8.

8.,mèo,cắt tỉa lông mùa hè

9.

9.,mèo,cắt tỉa lông mùa hè

10.

10.,mèo,cắt tỉa lông mùa hè

Theo Buzzfeed

  • Bài liên quan: mèo, cắt tỉa lông mùa hè,