Những con vật đáng yêu đang cố thoát ra khỏi bức tranh vẽ

Bộ tranh vui nhộn vẽ lại hình ảnh đáng yêu của những con vật đang cố thoát ra khỏi dòng kẻ, trang giấy của bức vẽ.

Bộ ảnh đáng yêu nhưng cũng phần nào thức tỉnh được nhiều người về cách họ đối xử với những con vật nuôi. Không nên chỉ biết cho ăn xong nhốt chúng ở một nơi chật hẹp. Hãy giành thời gian vui chơi cùng chúng, yêu thương chúng vì những con vật ấy có thể trở thành người bạn tốt của con người. 

Tôi muốn thoát khỏi những dòng kẻ này

Tôi muốn thoát khỏi những dòng kẻ này,Hình ảnh đáng yêu,con vật,thoát khỏi tranh vẽ

,Hình ảnh đáng yêu,con vật,thoát khỏi tranh vẽ

,Hình ảnh đáng yêu,con vật,thoát khỏi tranh vẽ

,Hình ảnh đáng yêu,con vật,thoát khỏi tranh vẽ

,Hình ảnh đáng yêu,con vật,thoát khỏi tranh vẽ

,Hình ảnh đáng yêu,con vật,thoát khỏi tranh vẽ

Xé rách trang giấy mình sẽ thoát ra được

Xé rách trang giấy mình sẽ thoát ra được,Hình ảnh đáng yêu,con vật,thoát khỏi tranh vẽ

,Hình ảnh đáng yêu,con vật,thoát khỏi tranh vẽ

,Hình ảnh đáng yêu,con vật,thoát khỏi tranh vẽ

,Hình ảnh đáng yêu,con vật,thoát khỏi tranh vẽ

,Hình ảnh đáng yêu,con vật,thoát khỏi tranh vẽ

,Hình ảnh đáng yêu,con vật,thoát khỏi tranh vẽ

,Hình ảnh đáng yêu,con vật,thoát khỏi tranh vẽ

,Hình ảnh đáng yêu,con vật,thoát khỏi tranh vẽ