Những con vật trong phim hoạt hình sẽ như thế nào nếu biến thành người ?

Tuổi thơ ai cũng từng yêu thích các bộ phim hoạt hình bởi lẽ tất cả những điều thần bí đều có thể xảy ra trong phim. Một trong những điều thần bí đó chính là khả năng nói chuyện với động vật.

 Tuổi thơ ai cũng từng yêu thích các bộ phim hoạt hình bởi lẽ tất cả những điều thần bí đều có thể xảy ra trong phim. Một trong những điều thần bí đó chính là khả năng nói chuyện với động vật. Điều này dẫn chúng tôi đến một câu hỏi hấp dẫn: "Sẽ thế nào nếu những nhân vật yêu thích trong bộ phim hoạt hình của chúng ta trở thành con người."

Sebastian

Sebastian,

Lady and the Tramp

Lady and the Tramp,

The lion king

The lion king,

Bolt

Bolt,

Kungfu Panda

Kungfu Panda,

Melman and Gloria trong Madagascar

Melman and Gloria trong Madagascar,

The lion king

The lion king ,

Tarzan

Tarzan,

và khi thành người... rừng

và khi thành người... rừng,

The Jungle Book

The Jungle Book,

Sau khi biến hóa

Sau khi biến hóa,

Oliver and Company

Oliver and Company,

Khi thành người vẫn mãi hạnh phúc

Khi thành người vẫn mãi hạnh phúc,