Những điều khủng khiếp sẽ xảy ra khi bạn không ngủ!

Bạn có từng thắc mắc mất ngủ có hại gì cho sức khỏe hoặc nếu không ngủ nhiều ngày thì sẽ thế nào? Cùng Ohay khám phá những điều khủng khiếp sẽ xảy ra khi bạn không ngủ dưới đây.

1. Một ngày không ngủ

1. Một ngày không ngủ,thiếu ngủ,chứng mất ngủ,khám phá,mất ngủ có hại gì,thiếu ngủ có tác hại gì

 • Bạn trở nên xúc động hơn.
 • Tay và mắt phối hợp kém.
 • Suy giảm sự tập trung.
 • Tương đương với 0,1% nồng độ cồn trong máu.

2. Hai ngày không ngủ

2. Hai ngày không ngủ,thiếu ngủ,chứng mất ngủ,khám phá,mất ngủ có hại gì,thiếu ngủ có tác hại gì

 • Lượng oxy giảm.
 • Bạn có thể trượt chân và quên lời nói.
 • Trải qua chứng thiếp ngủ những giấc ngắn, ngủ ngoài ý muốn và có thể kéo dài đến 30 giây, thường là do sự mất định hướng.

3. Ba ngày không ngủ

3. Ba ngày không ngủ,thiếu ngủ,chứng mất ngủ,khám phá,mất ngủ có hại gì,thiếu ngủ có tác hại gì

 • Dễ mắc bệnh tim.
 • Tăng huyết áp và nhịp tim.
 • Trở nên dễ kích động.

4. Bốn ngày không ngủ

4. Bốn ngày không ngủ,thiếu ngủ,chứng mất ngủ,khám phá,mất ngủ có hại gì,thiếu ngủ có tác hại gì

 • Có thể bắt đầu bị ảo giác.
 • Não bắt đầu chìm vào giấc ngủ trong lúc cơ thể vẫn đang thức.

5. Năm ngày không ngủ

5. Năm ngày không ngủ,thiếu ngủ,chứng mất ngủ,khám phá,mất ngủ có hại gì,thiếu ngủ có tác hại gì

 • Giảm đáng kể khả năng suy nghĩ.
 • Bạn trở nên hoang tưởng và sợ hãi.

6. Sáu ngày không ngủ

6. Sáu ngày không ngủ,thiếu ngủ,chứng mất ngủ,khám phá,mất ngủ có hại gì,thiếu ngủ có tác hại gì

Bạn có thể không còn phân biệt được giữa thực tế và tưởng tượng.

7. Bảy ngày không ngủ

7. Bảy ngày không ngủ,thiếu ngủ,chứng mất ngủ,khám phá,mất ngủ có hại gì,thiếu ngủ có tác hại gì

Bạn có thể phát triển bệnh tâm thần nghiêm trọng dẫn đến khùng điên.

8. Hơn tám ngày không ngủ

8. Hơn tám ngày không ngủ,thiếu ngủ,chứng mất ngủ,khám phá,mất ngủ có hại gì,thiếu ngủ có tác hại gì
 • Có thể gây tử vong.

Tất cả nói lên rằng, bạn không thể thức suốt trong hơn 3 - 4 ngày ngoại trừ những trường hợp mất ngủ ở mức độ trầm trọng nhất.

Theo Pundit Cafe

Dịch: Ngọc Hà - Ohay TV

Xem thêm: