Những điều lầm tưởng về thiên tài và các nhân vật nổi tiếng trên thế giới

Chắc hẳn bạn đã từng biết nhiều câu chuyện về các thiên tài và những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử thế giới như Albert Einstein, Isaac Newton, Cleopatra… nhưng sự thật lại có rất nhiều điều lầm tưởng khiến ta luôn tin là đúng.

1. Albert Einstein

1. Albert Einstein ,

2. Isaac Newton

2. Isaac Newton,

3. Thomas Edison

3. Thomas Edison,

4. Napoléon Bonaparte

4. Napoléon Bonaparte,

5. Vincent van Gogh

5. Vincent van Gogh,

6. Walt Disney

6. Walt Disney,

7. Antonio Salieri và Wolfgang Amadeus Mozart

7. Antonio Salieri và Wolfgang Amadeus Mozart,

8. Ferdinand Magellan

8. Ferdinand Magellan ,

9. Cleopatra

9. Cleopatra,

Mặc dù có nhiều nhầm lẫn về các nhân vật nổi tiếng như trên nhưng chúng ta ai cũng đều biết rằng các thiên tài trong lịch sử này đã cống hiến cho sự phát triển của thế giới nói chung rất lớn. 

Nguồn: Brightside