Những game 4 nút giúp mang tuổi thơ về với 8x, 9x

Trước khi tiếp cận với các trò chơi điện tử hiện đại ngày nay, những thế hệ 9x, 8x hay thậm chí 7x đã từng một thời say mê điện tử 4 nút đầy "dữ dội"

Trước khi tiếp cận với các trò chơi điện tử hiện đại ngày nay, những thế hệ 9x, 8x hay thậm chí 7x đã từng một thời say mê điện tử 4 nút với những tựa game có thể nói là “huyền thoại”. Cùng xem những hình ảnh sau sẽ tái hiện lại phần nào tuổi thơ "dữ dội" của thế hệ này:

ảnh tuổi thơ,game tuổi thơ,game của 8x,game của 9x,game 4 nút

ảnh tuổi thơ,game tuổi thơ,game của 8x,game của 9x,game 4 nút


ảnh tuổi thơ,game tuổi thơ,game của 8x,game của 9x,game 4 nút

ảnh tuổi thơ,game tuổi thơ,game của 8x,game của 9x,game 4 nút

ảnh tuổi thơ,game tuổi thơ,game của 8x,game của 9x,game 4 nútảnh tuổi thơ,game tuổi thơ,game của 8x,game của 9x,game 4 nút

ảnh tuổi thơ,game tuổi thơ,game của 8x,game của 9x,game 4 nút


ảnh tuổi thơ,game tuổi thơ,game của 8x,game của 9x,game 4 nút


ảnh tuổi thơ,game tuổi thơ,game của 8x,game của 9x,game 4 nút

ảnh tuổi thơ,game tuổi thơ,game của 8x,game của 9x,game 4 nút