Những hình ảnh cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ của một số nước so với những năm về trước

Cùng với sự gia tăng dân số quá nhanh trên thế giới thì sự thay đổi chóng mặt của một số nước khiến mọi người phải ngạc nhiên về sự khác biệt so với những năm trước. Dưới đây là một số hình ảnh cho thấy sự khác nhau đó:

Dubai năm 1964 và bây giờ

Dubai năm 1964 và bây giờ,

Đại lộ 9 de Julio, Buenos Aires, Ác-hen-ti-na năm 1937 và bây giờ

Đại lộ 9 de Julio, Buenos Aires, Ác-hen-ti-na năm 1937 và bây giờ,

Sông Moskva thế kỉ 19 và hiện tại

Sông Moskva thế kỉ 19 và hiện tại,

Ấn Độ những năm 1880 và hiện tại

Ấn Độ những năm 1880 và hiện tại,

Chicago 1838 và hiện tại

Chicago 1838 và hiện tại,

Tòa nhà Sultan Abdul Samad ở Kuala Lumpur vào những năm 1900 và bây giờ

Tòa nhà Sultan Abdul Samad ở Kuala Lumpur vào những năm 1900 và bây giờ,

Tháp Galata ở Istanbul vào những năm 1870 và bây giờ

Tháp Galata ở Istanbul vào những năm 1870 và bây giờ,

Khu thương mại Los Angeles năm 1994 và hiện tại

Khu thương mại Los Angeles năm 1994 và hiện tại,

Đại lộ Neftchiler ở Baku trong những năm 1920 và bây giờ

Đại lộ Neftchiler ở Baku trong những năm 1920 và bây giờ,

Tô Châu ở Thượng Hải khoảng năm 1920 và bây giờ

Tô Châu ở Thượng Hải khoảng năm 1920 và bây giờ,

Quảng trường Cộng hòa ở Yerevan năm 1916 và bây giờ

Quảng trường Cộng hòa ở Yerevan năm 1916 và bây giờ,

Bangkok năm 1822 và bây giờ

Bangkok năm 1822 và bây giờ,

Cầu Brooklyn ở Manhattan vào năm 1873 và bây giờ

Cầu Brooklyn ở Manhattan vào năm 1873 và bây giờ,

Nguồn: Brightside