Những hình ảnh "khó tin" về giá lạnh khủng khiếp ở Trung Quốc

Cơn giá lạnh kinh khủng ở Trung Quốc hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà ngày khủng khiếp hơn với những hình ảnh khó đỡ này.

Đợt giá lạnh khủng khiếp chưa từng có xảy ra ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc khiến cuộc sống mọi người đảo lộn, những điều bình thường nhất trở nên bất thường nhất. Giá lạnh khiến tất cả mọi thứ đóng băng từ quả trứng gà, trái cam, rau cải, dầu ăn, mạng nhện... hay cả những con cá đang bơi lội trong nước đến tóc, quần áo, vật dụng sinh hoạt của con người. Thật không thể tin nổi!

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá

,giá rét,đóng băng,thời tiết khắc nghiệt,lạnh giá