Những hình ảnh "mặc cũng như không" của phái nữ vào mùa hè

Việc phái đẹp ăn mặc "mát mẻ" làm cho người đi đường mát mắt. Điều này cũng thể hiện xu hướng "siêu thoáng" của giới trẻ hiện nay.

Mỗi khi mùa hè tới, "đấng mày râu" lại nghêu ngao những câu nói đại loại như: "nóng như thế này thì cần gì phải mặc", hoặc "bây giờ đã hết mùa đông, ra đường chỉ thấy toàn mông với đùi"... Để miêu tả việc ăn mặc hở hang, "mặc cũng như không" của nữ giới.

Việc phái đẹp ăn mặc "mát mẻ" làm cho người đi đường mát mắt. Điều này cũng thể hiện xu hướng "siêu thoáng" của giới trẻ hiện nay.

Sau đây là những hình ảnh "siêu mát mẻ" của các bạn nữ. Theo các bạn thì mặc như vậy đẹp hay phản cảm?

ảnh mát mẻ,mặc cũng như không,ăn mặc hở hang,ăn mặc mát mẻ,thời trang giới trẻ

ảnh mát mẻ,mặc cũng như không,ăn mặc hở hang,ăn mặc mát mẻ,thời trang giới trẻ

ảnh mát mẻ,mặc cũng như không,ăn mặc hở hang,ăn mặc mát mẻ,thời trang giới trẻ

ảnh mát mẻ,mặc cũng như không,ăn mặc hở hang,ăn mặc mát mẻ,thời trang giới trẻ

ảnh mát mẻ,mặc cũng như không,ăn mặc hở hang,ăn mặc mát mẻ,thời trang giới trẻ

ảnh mát mẻ,mặc cũng như không,ăn mặc hở hang,ăn mặc mát mẻ,thời trang giới trẻ

ảnh mát mẻ,mặc cũng như không,ăn mặc hở hang,ăn mặc mát mẻ,thời trang giới trẻ

ảnh mát mẻ,mặc cũng như không,ăn mặc hở hang,ăn mặc mát mẻ,thời trang giới trẻ

ảnh mát mẻ,mặc cũng như không,ăn mặc hở hang,ăn mặc mát mẻ,thời trang giới trẻ

ảnh mát mẻ,mặc cũng như không,ăn mặc hở hang,ăn mặc mát mẻ,thời trang giới trẻ

ảnh mát mẻ,mặc cũng như không,ăn mặc hở hang,ăn mặc mát mẻ,thời trang giới trẻ

ảnh mát mẻ,mặc cũng như không,ăn mặc hở hang,ăn mặc mát mẻ,thời trang giới trẻ

ảnh mát mẻ,mặc cũng như không,ăn mặc hở hang,ăn mặc mát mẻ,thời trang giới trẻ

ảnh mát mẻ,mặc cũng như không,ăn mặc hở hang,ăn mặc mát mẻ,thời trang giới trẻ