Những hình ảnh về ngập lụt 2015

2015 là 1 năm của sự biến đổi khí hậu trầm trọng nhất từ trước đến nay. Hàng loạt các vụ ngập úng, lũ lụt lớn gây thiệt hại nhiều xảy ra.

2015 là 1 năm của sự biến đổi khí hậu trầm trọng nhất từ trước đến nay. Hàng loạt các vụ ngập úng, lũ lụt lớn gây thiệt hại nhiều xảy ra. Trong khi đó, có những vùng lại hạn hán, mấy tháng không có một giọt nước. Cùng nhìn lại những hình ảnh lũ lụt xảy ra vừa qua trên 1 số nước châu Á: Việt Nam, Nhật Bản,...

1. Hà Nội
ảnh ngập lụt,ngập úng

ảnh ngập lụt,ngập úng

ảnh ngập lụt,ngập úng

2. Quảng Ninhảnh ngập lụt,ngập úng

ảnh ngập lụt,ngập úng

3. Nam Định

ảnh ngập lụt,ngập úng

ảnh ngập lụt,ngập úng

4. Thành phố Hồ Chí Minh

ảnh ngập lụt,ngập úng

ảnh ngập lụt,ngập úng

ảnh ngập lụt,ngập úng

5. Myanmar

ảnh ngập lụt,ngập úng

ảnh ngập lụt,ngập úng

ảnh ngập lụt,ngập úng

6. Thái Lan

ảnh ngập lụt,ngập úng

ảnh ngập lụt,ngập úng

7. Nhật Bản

ảnh ngập lụt,ngập úng

ảnh ngập lụt,ngập úng

ảnh ngập lụt,ngập úng

ảnh ngập lụt,ngập úng

Nguồn ảnh: sưu tầm

Fuki Nguyễn

  • Bài liên quan: ngập lụt, ngập úng,