Những hình khối độc đáo được gấp từ tiền

Cùng xem bài viết sau đây để chiêm ngưỡng những tuyệt tác gấp tiền giấy thành hình khối độc đáo với sự khéo léo và sự đầu tư nhiều về mặt thời gian và công sức

Hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng một lần gấp những tờ tiền mệnh giá 500, 1000, 2000, 5000 thành trái tim, con chim, ... Cùng xem bài viết sau đây để chiêm ngưỡng những tuyệt tác gấp tiền giấy thành hình khối độc đáo với sự khéo léo và sự đầu tư nhiều về mặt thời gian và công sức nhé, bạn sẽ không hối hận đâu!

ảnh gấp tiền,cách gấp tiền,sáng tạo,hình khối

ảnh gấp tiền,cách gấp tiền,sáng tạo,hình khối


ảnh gấp tiền,cách gấp tiền,sáng tạo,hình khối


ảnh gấp tiền,cách gấp tiền,sáng tạo,hình khối

ảnh gấp tiền,cách gấp tiền,sáng tạo,hình khối

ảnh gấp tiền,cách gấp tiền,sáng tạo,hình khối

ảnh gấp tiền,cách gấp tiền,sáng tạo,hình khối

Thu Hiền (Sưu tầm)