Những hình xăm nhỏ nhưng ý nghĩa.

Hình xăm dấu chấm phẩy, hình xăm biểu tượng Viking, hình xăm mặt trăng... những hình xăm nhỏ nhưng ẩn chứa đằng sau nó là ý nghĩa mà chỉ người xăm hình mới biết được.

Hình xăm dấu chấm phẩy, hình xăm biểu tượng Viking, hình xăm mặt trăng... những hình xăm nhỏ nhưng ẩn chứa đằng sau nó là ý nghĩa mà chỉ người xăm hình mới biết được.

1. Được nhắc đến đầu tiên, đó là hình xăm dấu chấm phẩy đang rất phổ biến. Một dấu chấm phẩy chỉ tạm dừng câu chuyện của bạn chứ nó không phải là kết thúc của 1 câu chuyện.Đôi khi nó có vẻ như bạn có thể đã dừng lại, nhưng bạn chọn để tiếp tục.

ảnh hình xăm,hình xăm ý nghĩa,ý nghĩa hình xăm,hình xăm nhỏ

2."Chớ thấy sóng cả mà ngả tay chèo"

ảnh hình xăm,hình xăm ý nghĩa,ý nghĩa hình xăm,hình xăm nhỏ

3. Biểu tượng Viking có nghĩa là "tạo ra hiện thực của riêng mình."

ảnh hình xăm,hình xăm ý nghĩa,ý nghĩa hình xăm,hình xăm nhỏ


4.Hình xăm 'Ohm' đại diện cho 4 ý nghĩa khác nhau của ý thức và một thế giới ảo tưởng: thức dậy (jagrat), mơ (Swapna), giấc ngủ sâu (sushupti), trạng thái siêu nhiên (turiya) và thế giới của ảo tưởng (maya)

ảnh hình xăm,hình xăm ý nghĩa,ý nghĩa hình xăm,hình xăm nhỏ

5.Alchemy: tượng trưng cho đồng, nghĩa là tình yêu, sự cân bằng, vẻ đẹp nữ tính và sự sáng tạo nghệ thuật.

ảnh hình xăm,hình xăm ý nghĩa,ý nghĩa hình xăm,hình xăm nhỏ

6. "Meraki" trong tiếng Hy Lạp  có nghĩa là làm điều gì đó với cả tâm hồn, niềm đam mê, tình yêu và sự sáng tạo hoặc luôn đặt mình vào bất cứ điều gì bạn làm.

ảnh hình xăm,hình xăm ý nghĩa,ý nghĩa hình xăm,hình xăm nhỏ


7.Malin (tiếng Thụy Điển) có nghĩa là bạn phải đối mặt với những thất bại để có thể đi tiếp.

ảnh hình xăm,hình xăm ý nghĩa,ý nghĩa hình xăm,hình xăm nhỏ

8. Hình xăm này có nghĩa là "khám phá". Điều đó có nghĩa là một lời nhắc nhở cho bạn để không bao giờ ngừng khám phá.

ảnh hình xăm,hình xăm ý nghĩa,ý nghĩa hình xăm,hình xăm nhỏ

9.Hình xăm này đại diện cho sự giác ngộ, vũ trụ & sức mạnh mà chúng ta có được bên trong con người mình.

ảnh hình xăm,hình xăm ý nghĩa,ý nghĩa hình xăm,hình xăm nhỏ

10. Mặt trăng tượng trưng cho cuộc sống , và nó luôn chuyển động. Nhắc nhở cho ta biết rằng cuộc sống luôn luôn thay đổi ảnh hình xăm,hình xăm ý nghĩa,ý nghĩa hình xăm,hình xăm nhỏ