Minh Tiệp 5 năm trước

Những khuôn mặt vui nhộn được làm từ ống giấy vệ sinh

Những khuôn mặt với đủ các kiểu được nghệ sĩ người Pháp Junior Fritz Jacquet tạo nên từ ống giấy vệ sinh. Lấy cảm hứng từ origami, một khuôn mặt được làm từ một

<h2>Những khu&ocirc;n mặt với đủ c&aacute;c kiểu được nghệ sĩ người Ph&aacute;p&nbsp;<a href="http://www.juniorfritzjacquet.com/" target="_blank">Junior Fritz Jacquet</a>&nbsp;tạo n&ecirc;n từ ống giấy vệ sinh. Lấy cảm hứng từ&nbsp;origami, một khu&ocirc;n mặt được l&agrave;m từ một ống giấy duy nhất. Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh ch&uacute;ng được phủ l&ecirc;n một lớp sơn m&oacute;ng tay với sự đa dạng từ nhiều m&agrave;u sắc kh&aacute;c nhau</h2> <p><img src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/10/ohaytv-khuon-mat-cuon-giay-ve-sinh-1-797x1024.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/10/ohaytv-khuon-mat-cuon-giay-ve-sinh-2.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/10/ohaytv-khuon-mat-cuon-giay-ve-sinh-3.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/10/ohaytv-khuon-mat-cuon-giay-ve-sinh-4.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/10/ohaytv-khuon-mat-cuon-giay-ve-sinh-5.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/10/ohaytv-khuon-mat-cuon-giay-ve-sinh-6.jpg" alt="" /></p>
Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...